Izobrazbena neodvisnost

IZOBRAZBENA NEODVISNOST

Dana jim je možnost postati uspešen učenec z uspešno oceno, tako postanejo neodvisni od drugih, kar jim da občutek samozaupanja.

PRIMERNO ZNANJE

Ker učenec ne zmore brati besedil enako kot njegovi vrstniki, še ne pomeni, da ni razvojno pripravljeni na učenje. Metoda

pomaga učencem, da začnejo sodelovati pri formalnem in neformalnem pouku.

KONEC TESNOBE

Takoj, ko pritisk pri branju izgine so učenci sproščeni in pripravljeni na učenje. S tem se poveča razumevanje učne snovi.