SKUPINSKO OPISMENJEVANJE

- Skupina do 5 otrok 

- srečanje ob ponedeljkih in sredah po 45 minut, od 16h do 16.45h

- 8 srečanj v mesecu

- tehnika zapisa črk in glasov in prepoznavnost zvokov skupaj z besedami po Orthon - Gillinghamovi  metodi

- vključen delovni material


240.00 €