Strokovno potrdilo  in  profesionalen razvoj


Skozi vse leto organiziram različne tečaje po Orton-Gillinghamovi metode za otroke z bralnimi težavami. Trenutno je na volju individualni tečaj ali tečaje z manjšo skupino do pet otrok. Imam opravljen tečaj AOGPE s certifikatom.

Uvod

Disleksijo strokovnjaki opredeljujejo kot učno težavo, ki vpliva na tekoče branje, pisanje in črkovanje. Če smo natančnejši pomeni, da se tisti učenci, ki imajo težave z disleksijo spopadajo s fonološko obdelavo in besednim spominom ter drugimi sočasnimi težavami. Disleksija je namreč vrsta posebnih učnih težav, ki povzroča znatne zamude na določenem področju učenja. Disleksija lahko prizadene učence vseh starosti in iz vseh okolij, vključno s tistimi s povprečno, podpovprečno ali nadpovprečno stopnjo inteligence. Orthon Ghillingham metoda bo otrokom korak za korakom naučila ujemanje črko skupaj z zvočnim zapisom in prepoznavnost zvoka črke in besed.

Značilnosti disleksije;

 • težave pri glasnem branju
 • črkovanje
 • slaba pisna uspešnost (- izboljšanje mišičnega spomina rokopisa - disgrafija)
 • težave s števili ter matematičnimi problemi (- diskalkulija)
 • slaba fonološka zavest
 • slab kratkoročni spomin
 • počasnost
 • otroška govorna (nevrološka) motnja, ki vpliva na ustvarjanje govornih zvokov (- dispraksija)
 • dezorganizacija
 • slabo zaporedje
 • preobrati

Individualne obravnave

Individualne dislektične obravnave za disleksijo so na voljo učencem z diagnozo disleksije in učencem, ki sumijo, da imajo disleksijo. Obravnave so strukturirane, kumulativne in veččutne, vse pa spodbujajo posameznega učenca, da nadzira svoje učenje in zato postane bolj samostojen. Seveda so v obravnavo vključene metakognitivne dejavnosti z namenom, da se zagotovi, da posamezni učenec dobro razume razloge za učenje in razume učne metode, ki mu ustrezajo, z namenom, da bo to spodbudilo njegovo samostojno delo. Zagotavljamo  sproščeno in prijazno delovno okolje s poudarkom na zabavnem učenju. Posamezna obravnava  bo imela določeno zaporedje, dejavnost spomina, razdelek o pregledu prejšnjega učenja, odsek odkrivanja, ki uvaja novo učenje in priložnosti za vadbo novega učenja. Vsak del lekcije je kratka dejavnost, s katero se zagotovi, da učenčeva pozornost ostane osredotočena.

Če otrok kaže pomankljivosti na naslednjih področjih, jih je potrebno usposabljati

 • Vizualno prepoznavanje
 • Vizualni spomin
 • Vizualno zaporedje
 • Akustično prepoznavanje
 • Akustični spomin
 • Akustično sekvenciranje
 • Prostorska orientacija
 • Zaznavanje telesa